top of page

אופן העבודה

פרויקט בית הכנסת בארבל

בבית הכנסת בארבל שבגליל התחתון המזרחי עומד עמוד נדיר בצורת לב העמוד נטוי ועומד ליפול, בסיסו השבור והפדיסטל נזקקו לשימור

המטרה שלנו היתה להניח את העמוד בצד באופן מבוקר, להסיר את הבסיס הישן ואת פדיסטל, להביא סלע חדש שיחליף את הבסיס השבור, לקדוח בהם ולהכניס דרכם מוט נירוסטה 316, לסתת את הבסיס החדש על פי הבסיס העתיק, ולבסוף להחזיר את העמוד על הבסיס החדש והפדיסטל המחוזקים

העמוד, הבסיס השבור והפדיסטל מתחתם

DSC_1089.jpg
DSC_1093.jpg

שלב 1: להסיר את העמוד ממקומו באופן מבוקר

20201202_093546.jpg
20201204_090802.jpg

שלב 2: להסיר את הפדיסטל והבסיס השבור ממקומם ולחזק אותם

20210224_172500.jpg

חומר גלם עבור בסיס חדש 

בית הכנסת ארבל
20210224_174250.jpg

שלב 3: קידוח הכנה להחדרת מוט נרוסטה 316 בקוטר 30 מ"מ לבסיס החדש ולפדיסטל, לאחר הקידוח הצבתם מחדש במקומם המקורי דרך המוט

שלבי קידוח בתשעים מעלות  החדרת המוט לקרקע כ 1.5  מטר (לאחר קידוח)

20210322_114720.jpg
החזרת הפדיסטל והבסיס דרך המוט למקומם וגובהם המקורי, בצד שמאל בסיס הלב המקורי לאחר השימור
20210407_123152.jpg
הצבת העמוד
20210820_111111.jpg
Anchor 1

שימור של מזרקת גוטמן

בפרויקט זה העברנו את המזרקה ואת הפסיפס שבנה זוכה פרס ישראל נחום גוטמן ז"ל. המזרקה נמצאת בתל אביב והעברנו אותה מכיכר ביאליק לשדרות רוטשילד כולל עבודות שימור

המזרקה בכיכר ביאליק

Picture1.jpg

שלב 1: ניסור וניתוק  המזרקה ל -12 חלקים

 .בטבעת החיצונית

ניסור וניתוק 3 אלמנטים אנכיים במרכז המזרקה

Picture2.jpg

שלב 2: הובלת האלמנטים מכיכר ביאליק לסדנת שימור

Picture4.jpg
Picture3.jpg

שלב 3: שימור

Picture2.jpg

שלב 4: החזרת הפסיפס לגובהו המקורי

Picture4.jpg
Picture3.jpg

שלב 5: קידוחים

Picture5.jpg

שלב 6: העמסת והובלת  האלמנטים למתחם החדש בשדרות רוטשילד
סגירת רחוב הרצל בתל אביב

Picture6.jpg
Picture7.jpg

שלב 7: הכנת העוגנים לחיבור

Picture9.jpg

שלב 8: הזרקת אפוקסי

Picture8.jpg

שלב 9: חיבור האלמנטים

Picture10.jpg
Picture15.jpg
Picture11.jpg
Picture16.jpg
Picture17.jpg

העבודה הושלמה

Picture12.jpg
Picture14.jpg
Picture13.jpg
Anchor 2

הגנים הבהאים בחיפה

שימור מבנה הארכיון בגנים הבהאים בחיפה

מבנה הארכיון

Picture2.jpg
Picture12.jpg

שימור הכותרות

דוגמה לעבודה

שלב 1: קידוח בקוטר 6.5 מ"מ ואורך 25 ס"מ

Picture4.jpg
Picture6.jpg

שלב 2: הדבקת מוט פיברגלס

Picture5.jpg

שלב 3: הדבקה עם דומו

Picture7.jpg

שלב 4: תמיכה באמצעות רצועת ניילון

Picture3.jpg

שלב 5: קידוחים והשלמת אבן.

Picture2.jpg

תוצאה סופית

Picture1.jpg

שימור העמודים

Picture2.jpg
Picture14.jpg

:שימור

Picture9.jpg
Picture11.jpg
Picture10.jpg
Picture13.jpg

:השלמות אבן בחומר מליטה

Picture4.jpg
Picture3.jpg

התוצאה

Picture15.jpg
Anchor 3

פסל הפורפיר של קיסריה

Picture23.png

תפקידנו היה לשמר ולהעביר את פסל הפורפיר מקיסריה לרומא לשוק של טריאנו לתצוגה ולהחזירו לקיסריה לאחר חצי שנה

הפסל לפני השימור

Picture2.jpg
Picture1.jpg

כס הפסל לפני השימור

Picture3.jpg

חלקי משענת הכס פזורים 

Picture7.jpg
Picture5.jpg

הפסל לאחר השימור

Picture23.png

כס הפסל לאחר השימור

Picture4.jpg
Picture6.jpg

 הובלת הפסל לאיטליה רומא

Picture6.jpg
Picture7.jpg

 הובלת הכס לאיטליה רומא

Picture8.jpg
Picture9.jpg

העברה באמצעות אוניה מישראל לרומא

Picture10.jpg

ברומא וייצובם "Mercati di Traiano" הצבת הכס והפסל במוזיאון 

Picture11.jpg
Picture13.jpg

הפסל מוכן לתצוגה

Picture14.jpg
Picture15.jpg
Anchor 4
שימור הכבשן בגן הלאומי מגדל אפק
20210524_132735.jpg
במהלך הבנייה היינו צריכים לקחת בחשבון את השחזור המדויק של הצורה העגולה של המבנה, היה עלינו להיזהר ממפולת אבנים, תוך כדי שימוש בכלים מיוחדים המתאימים להרמה ולהצבת אבנים כבדות
השתמשנו באבני המקום המקוריות, אנסטילוזיס

הרמת האבנים 

התקדמות העבודה

20210526_153908.jpg
20210601_180625.jpg
20210606_182030.jpg
אחרי
20210715_133439.jpg
לפני
20210524_132735.jpg

!העבודה הושלמה

האבנים שהצבנו מונעות קריסה עתידית של קירות הכבשן

Anchor 5
 בית בית"ר הרובע היהודי בירושלים
Picture37.jpg

 שימור חלונות שבחזית ,הבניין הבנוי מאבן קרטון   התפוררות אבן, סדקים ,ייצוב שברי אבן, השלמה בחומר מליטה וניקוי חזית

Picture2.jpg

סדקים בתוך המבנה

Picture3.jpg
Picture4.jpg
תהליך השימור
Picture6.jpg

פירוק והשלמה

Picture7.jpg
Picture5.jpg

אחרי פעולת השימור

Picture9.jpg
Picture11.jpg

החזרת האבן בהדבקה
קידוח ומוט פיברגלס

Picture10.jpg

לפני

Picture13.jpg
Picture12.jpg

אחרי

Picture14.jpg
Picture15.jpg
Picture16.jpg
Picture20.jpg
Picture18.jpg

פירוק והשלמה בחומר מליטה

לפני

Picture22.jpg

אחרי

Picture23.jpg

ניקוי ומילוי המישקים

לפני

Picture42.jpg

אחרי

Picture44.jpg
Picture43.jpg

מילוי מישקים - לאיטום במקומות ללא גישה נוחה

Picture24.jpg
Picture25.jpg

השלמה עם חומר מליטה

לפני

Picture26.jpg

אחרי

Picture27.jpg

פיברגלס - הכנה לחומר מליטה

Picture30.jpg
Picture29.jpg

עבודה הושלמה בהצלחה

Picture39.jpg
Picture31.jpg
Picture36.jpg
Picture32.jpg
Picture33.jpg
Picture34.jpg
Anchor 6

הפסיפס בפילהרמונית תל אביב

69.JPG

הפרוייקט שלנו היה להעביר את הפסיפס מהמשרדים שסמוכים  לשדה התעופה שדה דב

להיכל התרבות בתל אביב

הקיר עליו הונח הפסיפס בהיכל התרבות

25.JPG

עקרנו את הפסיפס ושמרנו אותו

37.JPG
29.JPG
35.JPG
39.JPG

הרכבת הפסיפס על משטח עץ

59.JPG
60.JPG
62.JPG
63.JPG

חיבור כל חלקי הפסיפס לחלק אחד

69.JPG
71.JPG
80.JPG

העבודה הושלמה בהצלחה

bottom of page